ASUS ROG G751JT - การปรับแต่งแอปส์

background image

การปรับแต่งแอปส์

คุณสามารถย้าย เปลี่ยนขนาด หรือเลิกปักหมุดแอปส์จากหน้าจอเริ่ม

โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

57

คลิกขวาที่แอป เพื่อเปิดทำางานแถบการตั้งค่าของแอป

จากนั้นแทป

และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอพพ์

การปรับขนาดแอป

คลิกขวาที่แอพพ์ เพื่อเปิดทำางานแถบ

Customize (ปรับแต่ง) จากนั้นแทป

.

การถอดแอปส์

1.

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้ที่ด้านบนของแอพพ์ที่เปิดอยู่

จากนั้นรอให้ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนรูปมือ

2.

ลากและปล่อยแอพพ์ไปไว้ยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิดแอพพ์

จากหน้าจอแอพพ์ที่เปิดอยู่ กด

การปิดแอพพ์

background image

58

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเปิดหน้าจอแอปส์

เปิดหน้าจอแอปส์โดยใช้ทัชแพดหรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

ในหน้าจอเริ่มต้น คลิกที่ปุ่ม

จากหน้าจอเริ่มต้น กด

แล้วกด