ASUS ROG G751JT - Ľavá strana

background image

Ľavá strana

Indikátaleboy stavu

Indikátaleboy stavu pomáhajú identifikovať aktuálny stav

hardvéru vášho notebooku.

Indikátalebo napájania

Indikátalebo napájania sa rozsvieti pri zapnutí notebooku

a bliká pomaly v prípade, ak je notebook v režime spánku.

background image

notebooku Elektronická príručka

25

Dvojfarebný indikátalebo nabíjania batérie

Dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu

infalebomáciu o stave nabitia batérie. Podrobnosti

nájdete v nasledujúcich častiach:

Farba

Stav

Neprerušovanie

zeleno

Keď je notebooku pripojený k

zdroju napájania, nabíja svoju

batériu a kapacita batérie je

95% až 100%.

Neprerušovanie

oranžovo

Keď je notebooku pripojený k

zdroju napájania, nabíja svoju

batériu a kapacita batérie je

nižšia ako 95%.

Bliká oranžovo

Prenosný počítač beží v režime

batérie a batéria je nabitá na

menej ako 10%.

Nesvieti

Prenosný počítač beží v režime

batérie a batéria je nabitá na

10% až 100%.

Indikátor činnosti mechaniky

Tento indikátor sa rozsvieti, keď váš prenosný počítač

vstupuje do vnútorných pamäťových diskov

background image

26

notebooku Elektronická príručka

Svetelný indikátor režimu Lietadlo

Ak je v prenosnom počítači zapnutý režim Lietadlo, rozsvieti

sa tento svetelný indikátor.

Poznámka: pri zapnutí, režim airplane mode (režim lietadlo) vypne

pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam.

Indikátor zámku číslicr

Tento indikátor sa rozsvieti pri aktivovaní funkcie zámku čísel

(NumLock). Pomocou tejto funkcie môžete na zadávanie

čísel používať niektoré z klávesov na klávesnici.

background image

notebooku Elektronická príručka

27