ASUS ROG G751JT - Pradžios mygtukas

background image

Pradžios mygtukas

„Windows 8.1“ sistema turi pradžios mygtuką, kuris suteikia galimybę

įjungti paskiausiai naudotą programą. „Start“ (Pradžios) mygtukas

pasiekiamas „Start“ (Pradžios) ekrane, kai įrenginys veikia „Desktop“

(Darbalaukio) režimu, taip pat bet kurioje einamuoju metu ekrane

veikiančioje programoje.

„Start“ (Pradžios) mygtukas „Start“ (Pradžios“) ekrane

PASTABA: tikroji „Start“ (Pradžios) mygtuko spalva priklauso nuo

darbalaukio nuostatų, kurias pasirenkate „Start“ (Pradžios“) ekranui.

Pelės žymiklį paslinkite į kairįjį pradžios ekrano arba bet kokio

veikiančios programos ekrano kampą, kad pasirodytų pradžios

mygtukas.

background image

54

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

„Start“ (Pradžios) mygtukas „Desktop“ (Darbalaukio) režime

Kontekstinis meniu

Kai paliečiate ir laikote pradžios mygtuką, pasirodo kontekstinio meniu

langelis su greitąja prieiga prie kai kurių „Windows® 8.1“ sistemos

programų.
Kontekstiniame meniu taip pat yra šios kompiuterio funkcijų išjungimo

parinktys: atsijungti, miegoti, išjungti, atkurti.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

55

1.

Paleiskite darbalaukį.

2.

Bet kur užduočių juostoje, išskyrus pradžios

mygtuką, paspauskite dešinįjį pelės mygtuką, kad

paleistumėte iškylantįjį langą.

3. Spustelėkite

Properties (Ypatybės), paskui

pasirinkite Navigation (Naršymo) kortelę, kad

pažymėtumėte norimas naudoti naršymo ir

pradžios ekrano parinktis.

4.

Palieskite / spustelėkite Apply (Taikyti), kad būtų

išsaugota nauja nuostata, ir išeikite.